2.20.2011

Poem from CR

Melu,

melu

zlatou pšeničku,

do modrého hrníčku.

Až pšeničku umelu, budu péct

Až upeču, budu jíst housky, chleba, rohlíky a

koláčky, zbytek dáme pro ptáčky. Až se ptáčci napapají, veselou písničku nám zazpívají.

I grind,

grind

gold wheat

into blue cup.

When I grind, I will bake,

When I bake, I will eat buns, bread, rolls

cakes, the rest we´ll give for birds. When birds finish it, they´ll sing a funny song.

No comments:

Post a Comment